# Tên hàng SL TT
1. PHOSPHORIC ACID 85%MIN (H3PO4) - TRUNG QUỐC 1 32000
32000 đ