# Tên hàng SL TT
1. ACETIC ACID GLACIAL - HÀN QUỐC-CH3COOH 1 22000
22000 đ