# Tên hàng SL TT
1. Amonium Bicarbonate(Bột khai,Bột nở)-Nh4HCO3 1 8500
8500 đ