# Tên hàng SL TT
1. TINH BỘT KHOAI MÌ BIẾN TÍNH (E1) 1 32000
32000 đ