# Tên hàng SL TT
1. HẠT HÚT ẨM LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ 1 48500
48500 đ