# Tên hàng SL TT
1. NƯỚC RỬA CHÉN DẠNG NGUYÊN LIỆU 1 90000
90000 đ